Cercetare

Preocupările ştiinţifice ale colaboratorilor catedrei vizează perfecţionarea permanentă a asistenţei medicale de urgenţă în RM. Astfel au fost revizuite protocoalele în domeniul Medicinii de urgență: cardiologie,  pediatrie, chirurgie, traumatologie, urologie, ginecologie/obstetrică, boli infecţioase, neonatologie, psihiatrie, anesteziologie/reanimare, toxicologie.

La tema „Programul Naţional de Dezvoltare a Asistenţei Medicale de Urgenţă” colaboratorii catedrei au publicat 33 de articole ştiinţifice, au susţinut 4 teze de doctor în medicină şi au editat 2 ghiduri practice. În prezent, sunt pe cale de finisare 6 studii disertaționale de doctor în ştiinţe medicale.

Pe parcursul anului 2012 au fost brevetate şi certificate 4 invenţii de autor:

1. CIOBANU Gh., BOROVIC E., PAVLOVSCHI E., BEREZIN E. Aparat pentru repoziţia închisă şi fixarea externă a fragmentelor osoase ale  bazinului mamiferelor cu dispozitiv specializat de fixare a blocului pentru osteosinteză. Brevet DMI nr. 1382

2. CIOBANU Gh. Şocul certificat,  seria OŞ nr.3311 din 08.02. 2012

3. CIOBANU Gh. Managementul serviciului de urgenţă în sistemul sănătăţii publice al Republicii Moldova. Certificat, seria OŞ nr.3312 din 08.02. 2012

4. CIOBANU Gh., BALTAGA R., VOVC L., ŞANDRU S., MIŞIN I., COBĂLEŢCHI S., ZAHARIA S., CHESOV I. Adaptarea şi aplicarea fişei de siguranţă chirurgicală conform OMS (WHO Safe Surgery Checklist) în cadrul instituţiilor medicale spitaliceşti din Republica Moldova. Certificat, seria OŞ nr.3310 din 08.02. 2012

Colectivul catedrei continuă cercetările ştiinţifice în domeniul perfecţionării аsistenţei medicale de urgenţă în Republica Moldova și ajustării acesteia la exigențele Programului naţional de dezvoltare а asistenţei medicale de urgenţă în Republica Moldova ”Asistenţa medicală de urgenţă: strategii organizatorice, elaborarea noilor metode de diagnostic și tratament”. Agenda tematică include:

  • Studiul epidemiologic al urgenţelor medico-chirurgicale în Republica Moldova şi argumentarea ştiinţifică а reformării sistemului de asistenţă medicală urgentă (AMU) in Republica Moldova;
  • Elaborarea standardelor de acordare а asistenţei medicale urgente la etapa de pre\spital şi spital;
  • Asigurarea monitoring-ului  şi evaluarea implementării Programului naţional de dezvoltare а asistenţei medicale urgenţe în Republica Moldova;
  • Încadrarea programelor de cercetare știinţifică а catedrei în programele universitare  şi naţionale din domeniul diagnosticului, tratamentului  şi profilaxiei urgenţelor medico-chirurgicale;
  • Organizarea anuală a conferinţelor ştiințifico-practice în domeniul medicinii de urgenţă;
  • Participarea la congrese, conferinţe, seminare naţionale şi internaţionale сu prezentarea

rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din domeniu;

  • Elaborarea de monografii, ghiduri, recomandări metodice în domeniul medicinii de urgenţă;
  • Relatarea rezultatelor studiilor ştiinţifice în publicații de specialitate naţionale şi internaţionale.

Planul activităţii ştiinţifice pe anul 2014

Nr. d/o Denumirea temei generale Scopul şi sarcinile esenţiale ale cercetării ştiinţifice Rezultatele preconizate Conducătorul ştiinţific şi executorii Termenul de realizare

1

2

3

4

5

7

1

Asistenţa medicală de urgenţă: strategii organizatorice, elaborarea metodelor noi de diagnostic şi tratament. Asigurarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul perfecţionării în continuare a asistenţei medicale urgente în RM. Elaborarea standardelor de acordare a asistenţei medicale urgente la etapa de prespital şi clinică. 1.Îndeplinirea tezelor de doctor habilitat în medicină – 1

2.Îndeplinirea tezelor de doctor în medicină – 5

Gh.Ciobanu

Executorii:

Crivceanschii L.,

Pascari V.,

Rezneac L.,

Rabovila A.,

Scurtov N.,

Catanoi N.,

Codreanu O.,

Lişinschi G.

2015