Colaborare internaţională

Colaboratorii catedrei întreţin relaţii de colaborare cu Uniunea Medical Balcanică (UMB). Prof. Gh. Ciobanu este, din anul 2012, preşedinte al secţiei naţionale a Uniunii Medical Balcanice din Republica Moldova şi preşedinte în exerciţiu al UMB. De menţionat, că prof. Gheorghe Ciobanu mai este membru al Colegiului de redacţie al revistei Buletinul A.Ş.M. „Ştiinţe medicale”, membru al Colegiului de redacţie al revistei „Curierul medical” şi „Archives of the Balkan Medical Union”.

Creşterea gradului de competenţă profesională a catedrei se face simţită şi în cadrul Proiectului ,,Regionalizarea serviciilor de terapie intensivă şi de urgenţă pediatrică în Republica Moldova ”– REPEMOL, filiala din Moldova a Fundaţiei ,,Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate”, la care participă mulţi dintre colaboratori.

 Adresa catedrei: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă 1;

tel.: (+373 22) 20-53-05, 20-53-06, 20-53-04;

e-mail: urgentamed@usmf.md;

Baza clinică: IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico – Practic de Medicină Urgentă.