Istoric

Catedra Urgenţe Medicale a fost fondată  prin ordinul MS RM N P52 p/2 din 30.04.1993 ,, Despre fondarea catedrei de  Urgenţă Medicală  în cadrul  Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor”  şi prin ordinul USMF,, Nicolae Testemiţanu” de profesorul universitar Gheorghe Ciobanu, doctor  habilitat în medicină.

Destinaţia principală a catedrei constă în pregătirea universitară şi postuniversitară a specialiştilor în domeniul urgenţelor medicale multidisciplinare în conformitate cu standardele internaţionale şi naţionale, precum şi în efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi elaborarea metodelor de diagnostic şi tratament la etapa de prespital.

La catedră, începând cu anul 1996, trec cursul de medicină de urgenţă studenţii anului VI la Facultatea Medicină generală. În anul 1997 a fost implementată instruirea postuniversitară a medicilor de urgenţă prin rezidenţiat cu durata de 3 ani.

În anul 1994 prin ordinul MS RM N 146/7 din 07.11.94 în baza catedrei şi a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă a fost creat Centrul Regional de Instruire în domeniul Medicinei de Urgenţă, care a dat posibilitatea de a dota catedra cu materialele didactice contemporane şi posibilităţi de instruire în SUA, precum şi încadrarea catedrei în activitățile ştiinţifico – practice în domeniul Medicinei  de  Urgenţă din programul de parteneriat al Alianţei Internaţionale Americane a Sănătăţii. În cadrul proiectului au fost desfășurate cursuri de pregătire în domeniul Medicinei de Urgenţă cu participare internaţională a cursanţilor din Albania, Rusia, Ucraina, Estonia, România. Începând cu anul 2007 la catedră trec cursul “Urgenţe medicale primare” studenţii anului I la facultăţile Medicina I, Medicina II, Sănătate publică, Stomatologie, Farmacie. A fost fondată Societatea de Medicină de Urgenţă şi Catastrofă din Republica Moldova.

În cadrul catedrei îşi fac studiile:

 • studenţii anului I ai facultăţilor Medicina I, Medicina II, Medicină Preventivă, Stomatologie, Farmacie, Asistență medicală generală – cursul “Urgenţe medicale primare”,
 • studenţii anului II ai facultăţii Optometrie - cursul “Urgenţe medicale primare”,
 • studenţii anului IV ai facultăţii Asistență medicală generală – cursul ”Îngrijiri calificate ale bolnavului critic. Urgenţe medicale”,

 • studenţii anului V, Facultatea Medicina I şi Medicina II – cursul “Urgenţe medicale”,

 • rezidenţi la specialităţile: Medicina de urgenţă, Medicina de familie, Medicina preventivă, Pneumoftiziologie, Diagnostic şi laborator clinic, Ortopedie și Traumatologie, Chirurgie OMF, Stomatologie

 • medicii de urgenţă, medicii de familie – procesul de formare continuă.

Perfecţionarea profesională la disciplina „Urgenţe Medicale” este axată pe:

 • implementarea noilor metodologii şi tehnici moderne de asigurare, optimizarea şi evaluarea procesului de instruire continuă în medicina de urgenţă;

 • integrarea organică permanentă a instruirii în domeniul medicinei de urgenţă cu disciplinele medico-biologice şi clinice pe baza realizărilor ştiinţei şi practicii medicale;

 • asigurarea procesului de instruire cu tehnologii didactice şi informaţionale (sistemul de informare medicală „Hipocrates”, Internet, manechine, mulaje, simulatoare ş.a.);

 • asigurarea procesului de formare profesională în conformitate cu cerinţele şi normele etico-morale şi deontologice, stabilite pentru profesia de medic.

 • cercetarea ştiinţifică în domeniul urgenţelor medico-chirurgicale.

 • colaborarea internaţională în domeniul urgenţelor medico-chirurgicale.