contacts

Department of Medical Emergencies

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
MD-2012, Chişinău
Moldova

Institutul Mamei şi Copilului, Str. Burebista, 93

Centru Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Urgentă, Str. T.Ciorbă, 1