contacts

Catedra de urgenţe medicale „Gheorghe Ciobanu”

IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
str. Toma Ciorbă, 1,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

Institutul Mamei şi Copilului, Str. Burebista, 93

Centru Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Urgentă, Str. T.Ciorbă, 1