Timetable/Academic calendar

Orar urgente

Orar general

15-22 iunie 2020

Urgențe medicale primare medicina nr.1, medicina nr.2

16-23 iunie 2020

Urgențe medicale medicina nr.1, medicina nr.2

 

Sef de studii medicina nr.1 - catanoi natalia tel.de contact - 069153822

sef de studii medicina nr.2 - melnicov victoria tel. de contact - 068420442

 

orar reexaminare iunie 202020

 

 

 

Orarul

lecţiilor practice pentru studenţii anului I,

Facultatea Medicină I, Medicină II,

Anul universitar 2018-2019

 

Nr.

 

Ziua săptămânii

Sala de studiu

Orele de lucru

Grupa

N.P. profesorului

1.

LUNI

Sala 5

800- 940

3 - 4

Lisinschi Gabriela

Sala 6

950- 1130

11-12

Axenti Alin

Sala 1

1030- 1210

57

Catanoi Natalia

Sala 2

1030- 1210

58

Bernaz Emilian

Sala 3

1030- 1210

59

Cebanu Mariana

Sala 4

1040-1220

66

Malacinschi Tatiana

Sala 7

1040-1220

67

Melnicov Victoria

Sala 5

1200- 1340

72

Rabovila Ala

Sala 6

1200- 1340

73

Catanoi Natalia

Sala 1

1230- 1410

25

Olginda Ana

Sala 2

1230- 1410

9-10

Melnicov Victoria

Sala 3

1420- 1610

52

Scurtov Natalia

Sala 1

1420- 1610

53

Rabovila Ala

2

MARŢI

Sala 4

800-940

54

Bernaz Emilian

Sala 3

800-940

55

Ciubotaru Eugenia

Sala 2

800-940

56

Malacinschi Tatiana

Sala 1

800-940

74

Rabovila Ala

Sala 5

800-940

75

Cebanu Mariana

Sala 1

1230-1410

21-22

Mosnegutu Serghei

Sala 2

1300-1440

50

Catanoi Natalia

Sala 3

1300-1440

51

Scurtov Natalia

3

MIERCURI

Sala 5

950-1130

7-8

Lişinschi Gabriela

Sala 2

1230-1410

1-2

Malacinschi Tatiana

Sala 1

1230-1410

5-6

Cebanu Mariana

Sala 3

1230-1410

30-31

Mosnegutu Serghei

Sala 5

1420-1600

28-29

Alin Axenti

4

JOI

Sala 2

800-950

AMG 1

Bernaz Emilian

Sala 6

800-950

15-16

Lişinschi Gabriela

Sala 1

800-950

60

Ciubotaru Eugenia

Sala 3

950-1130

61

Scurtov Natalia

Sala 6

1000-1140

20

Lişinschi Gabriela

Sala 2

1040-1220

62

Malacinschi Tatiana

Sala 1

1040-1220

63

Cebanu Mariana

Sala 4

1040-1220

64

Catanoi Natalia

Sala 5

1040-1220

65

Melnicov Victoria

Sala 1

1330-1510

70

Rabovila Ala

Sala 2

1330-1510

71

Bernaz Emilian

Sala 3

1420-1600

32-33

Mosnegutu Serghei

5

VINERI

Sala 5

800-940

17

Axenti Alin

Sala 1

800-940

68

Ciubotaru Eugenia

Sala 3

800-940

69

Scurtov Natalia

Sala 2

950 - 1130

13-14

Rezneac Larisa

Sala 3

1230-1410

18-19

Mosnegutu Serghei

 

 

Orarul

lecţiilor de curs pentru studenţii anului I,

Facultatea Medicină I, Medicină II

Anul universitar 2017-2018

 

Nr.

ZIUA

SERIA

ORA

AULA

1

Luni

C

1440-1600

Anatomie

2

Marti

B

0800-0940

Galeţchi

3

Marti

E

1420-1600

Galeţchi

4

Miercuri

D

1420-1600

Galeţchi

6

Joi

A

1420-1600

Galeţchi

7

 

I

 

catedra

 

 

 

III. DENUMIREA TEMELOR PENTRU PRELEGERI ŞI LUCRĂRI PRACTICE:

 

 1. Noțiuni de bază de anatomie și fiziologie a sistemului nervos central, respirator, cardiovascular și locomotor. Funcţiile vitale și particularitățile în corelare cu vîrsta. -Prof.Gh.Ciobanu,  Conf. L.Rezneac, E.Bernaz (engl.)
 2. Serviciul național de urgență. Sistemul resuscitării cardiorespiratorii şi cerebrale. Noțiuni de fiziopatologie a stopului cardiorespirator la copii și adulți. Aspectele de etică și medico-legale în RCR și C. SVB la adulți. -  Prof.Gh.Ciobanu, As.M.Cebanu, As. E.Bernaz (engl.)
 3. Căile aeriene și obstrucţia prin corpi străini. Înecul. Manevra Heimich și algoritme de evaluare și de dezobstrucție a căilor aeriene prin corpi străini la copii și maturi Conf. L.Rezneac, As. N.Scurtov, E.Bernaz (engl.)
 4. Resuscitarea cardiorespiratorie la copii. - Conf. .A. Oglindă, Conf. L.Rezneac E.Bernaz (engl.)
 5. Evaluarea primară şi resuscitarea pacientului traumatizat. Conduita de urgență și mijloacele de imobilizare provizorie.Conf. V. Pascari,  As. N.Catanoi, E.Bernaz (engl.)
 6. Durerea precordială. Hipertensiunea şi hipotensiunea arterial. Evaluarea pacientului și acordarea primului ajutor. -   Prof.Gh.Ciobanu, As.A.Rabovila, As. E.Bernaz (engl.)
 7. Dereglările acute de conştiință. Lipotemia, sincopa, convulsiile, coma. Evaluarea primară a pacientului cu dereglări acute de conștiență și acordarea primului ajutor. As. S.Mosneguţu.,As. G.Lisinschi,  As. E.Bernaz (engl.)
 8. Plăgile ţesuturilor moi, hemoragiilor externe și arsurile. Acordarea primului ajutor și metodele de hemostază provizorie.Conf. V. Pascari, As. T.Malacinschi, As. E. Bernaz (engl.)
 9. Colocvium.

 

ORARUL RECUPERĂRILOR

Catedra „ urgențe medicale

15.00 – 17.00

Nr.

Numele Prenumele Profesorului

 

Nr.grupei

 1.  

Lișinschi Gabriela

LUNI

 1.  

Codreanu Malacinschi Tatiana

 1.  

Catanoi Natalia

MARȚI

 1.  

Scurtov Natalia

 1.  

Rabovila Ala

MERCURI

 1.  

Cebanu Mariana

 1.  

Mosneguțu Serghei

JOI

 1.  

Ciubotaru Eugenia

 1.  

Catanoi Natalia

VINERI

 1.  

Scurtov Natalia

 

Orar general

 

Orarul

cursului  “Urgenţe Medicale”

pentru studenţii anului V, facultatea “Medicină I”

Anul universitar 2018 – 2019

 

Ziua

Timpul

Denumirea temei

Forma

lecţiei

Gru-

pa

Aula

Profesorul

  I

 

 

 

 

 

 

8.00 - 9.35

 

 

9.35 – 9.45

9.45 - 11.20

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

13.25-13.35

 

13.35-14.20

Stopul cardic la maturi. Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală. Suportul Vital Bazal .

Pauză

Pacientul inconştient. Convulsiile.

 

Pauza

Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală.  Suportul vital BAZAL (suportul cardiac).

Pauză

Intoxicaţiile  acute cu: ciuperci, alcool etilic şi metilic, insecticide şi oxid de carbon.  Intoxicaţiile  acute prin muşcătura de viperă şi prin înţăpătură de himenopteră.

Prelegere

 

 

 

Lucrări  practice

 

Lucrări  practice

 

 

Prelegere

Toate

grupe

 

 

1

 

 

1

 

 

 

Toate

grupe

Sala

Conf

 

 

I

 

 

I

 

 

 

Sala

Conf

 

Prof. Gh.Ciobanu

Conf. L.Rezneac

 

 

As. G.Lişinschi

As. M. Cebanu

 

 

 

As. M. Ciobanu

 

 

 

Conf.A.Oglindă

 

 

9.45 - 11.20

 

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

Examenul primar şi secundar al pacientului politraumatizat critic.

 

 Pauza                                                                                                                                                          

Diagnosticul si tratamentul leziunilor rapid letale

( Obstructia cai aeriene,Pneumotorax compresiv/sufocant,  Pneumotorax deschis, Hemotorax masiv,  Voletul costal “torace moale”,    Tamponada cardiacă )                                                                                                  

Lucrări  practice

 

 

 

Lucrări  practice

2

 

 

 

 

2

 

II

 

 

 

 

II

 

As.A.Malacinschi

 

 

 

.

 

Conf.  V.Pascari

 

 

9.45 - 11.20

 

 

 

 

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală. Suportul Vital Bazal şi A la maturi (suportul respirator).Tripla manevră Safar, Dubla manevră, Adjuvanţii căilor respiratorii, Ventilaţia pe mască şi balon Ambu, accesul i.v., masca laringiană.

Pauza

Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală. Suportul Vital Bazal şi A la copii (suportul respirator).Poziţia neutră, adjuvanţii căilor respiratorii,ventilaţia pe mască şi balon AMBU.,masca laringiană.

Lucrări  practice

 

 

 

 

 

 

Lucrări  practice

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

III

 

 

 

 

 

 

 

III

 

As.N. Catanoi

 

 

 

 

 

 

 

As. S.Moșneguțu

 

 

II

 

 

8.00 - 9.35

 

 

9.35 – 9.45

9.45 - 11.20

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

13.25-13.35

13.35-14.20

Moartea subită cardiacă. Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală.  Suportul vital avansat cardiac la maturi.

Pauza

Pacientul inconştient. Convulsiile.

Pauza

Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală.  Suportul vital BAZAL maturi (suportul cardiac).

Pauză

Submersia.Managementul de urgenţă.

Prelegere

 

 

Lucrări  practice

 

Lucrări  practice

 

 

Prelegere

Toate

grupe

 

 

1

 

 

1

 

 

Toate

grupe

Sala

Conf

 

 

I

 

 

I

 

 

Sala

Conf

 

Prof. Gh.Ciobanu

Conf. L.Rezneac

 

 

As. G.Lişinschi As. M. Ciobanu

 

 

 

As. M. Cebanu

 

 

Conf. L.Rezneac

 

9.45 - 11.20

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

Examenul primar şi secundar al pacientului politraumatizat critic.

Pauza  

Diagnosticul si tratamentul leziunilor rapid letale

( Obstructia cai aeriene,Pneumotorax compresiv/sufocant,  Pneumotorax deschis, Hemotorax masiv,  Voletul costal “torace moale”,    Tamponada cardiacă )                                                                                                 

Lucrări  practice

 

 

 

Lucrări  practice

2

 

 

 

 

2

 

II

 

 

 

 

II

 

As.T.Malacinschi

 

 

 

 

Conf. V. Pascari

 

 

9.45 - 11.20

 

 

 

 

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală. Suportul Vital Bazal şi A la maturi (suportul respirator).Tripla manevră Safar, Dubla manevră, Adjuvanţii căilor respiratorii, Ventilaţia pe mască şi balon Ambu, accesul i.v., masca laringiană.

Pauza

Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală. Suportul Vital Bazal şi A la copii (suportul respirator).Poziţia neutră, adjuvanţii căilor respiratorii,ventilaţia pe mască şi balon AMBU.,masca laringiană.

Lucrări  practice

 

 

 

 

 

 

Lucrări  practice

3

 

 

 

 

 

 

 

3

III

 

 

 

 

 

 

 

III

 

As. N. Catanoi

 

 

 

 

 

 

 

As. S.Moșneguțu

 

 

 

III

 

 

8.00 - 9.35

 

9.35 – 9.45

9.45 - 11.20

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

 

13.25-13.35

13.35-14.20

Examenul primar şi secundar al pacientului politraumatizat critic.

Pauza

Pacientul inconştient. Convulsiile.

Pauză

Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală.  Suportul vital BAZA maturiL(suportul cardiac).

Pauza

Electrocutarea. Accidente prin fulger.Triajul şi acordarea ajutorului primar în caz de incedente soldate cu victime multiple şi dezastre.

Degajarea şi extragerea pacienţilor.

Prelegere

 

 

Lucrări  practice

 

Lucrări  practice

 

 

Lucrări  practice

 

Toate

grupe

 

1

 

 

1

 

 

 

Toate

grupe

Sala

Conf

 

I

 

 

I

 

 

 

Sala

Conf

 

Prof. Gh.Ciobanu

Conf. V. Pascari

 

As. G.Lişinschi As. M. Ciobanu

 

 

 

As. M. Cebanu

 

 

 

Conf. V. Pascari

 

 

9.45 - 11.20

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

Examenul primar şi secundar al pacientului politraumatizat critic.

Pauza  

Diagnosticul si tratamentul leziunilor rapid letale

( Obstructia cai aeriene,Pneumotorax compresiv/sufocant,  Pneumotorax deschis, Hemotorax masiv,  Voletul costal “torace moale”,    Tamponada cardiacă )                                                                                                  

Lucrări  practice

 

 

 

 

Lucrări  practice

2

 

 

 

 

 

2

 

II

 

 

 

 

 

II

 

As.T.Malacinschi

 

 

 

 

 

Conf. V. Pascari

 

 

 

9.45 - 11.20

 

 

 

 

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală. Suportul Vital Bazal şi A la maturi (suportul respirator).Tripla manevră Safar, Dubla manevră, Adjuvanţii căilor respiratorii, Ventilaţia pe mască şi balon Ambu, accesul i.v., masca laringiană.

Pauza

Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală. Suportul Vital Bazal şi A la copii (suportul respirator).Poziţia neutră, adjuvanţii căilor respiratorii,ventilaţia pe mască şi balon AMBU.,masca laringiană.

Lucrări  practice

 

 

 

 

 

 

Lucrări  practice

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

III

 

 

 

 

 

 

 

III

 

As. N. Catanoi

 

 

 

 

 

 

As. S.Moșneguțu

 

IV

8.00 - 9.35

 

 

9.35 – 9.45

9.45 - 11.20

 

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

13.25-13.35

13.35-14.20

Stopul cardiorespirator la copiii până la 8 ani.  Resuscitarea cardio-respiratorie şi cerebrală. Suportul Vital Avansat  Pediatric.

Pauza

Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală.  Suportul vital avansat cardiac la maturi (suportul cardiac)

Pauza

Sindromul coronarian acut.  Protocoale de management.

Pauza

Pacientul inconştient. Coma de etiologie nedefinită.

Prelegere

 

 

 

Lucrări  practice

 

 

Lucrări  practice

 

Lucrări  practice

 

Toate

grupe

 

 

1

 

 

 

1

 

 

Toate

grupe

Sala

Conf

 

 

 

I

 

 

 

I

 

Sala

Conf

 

Prof. Gh.Ciobanu

Conf.A.Oglindă

 

 

As. A.Rabovila

 

 

 

As.A. Rabovila

 

 

As. G.Lişinschi

 

 

9.45 - 11.20

 

 

 

 

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

Politraumatismul critic. Manevrele de imobilizare şi stabilizare a pacientului. Traumatismul aparatului locomotor.  Aplicarea atelei cervicale. Scoterea căştii. Imobilizarea pacientului pe scândura lungă. Degajarea şi extragerea pacienţilor.                                                    

Pauza

Plăgilile.Hemoragia externă. Epistaxis.   Manevrele de hemostază provizorie

Lucrări  practice

 

 

 

 

 

Lucrări  practice

2

 

 

 

 

 

 

2

 

II

 

 

 

 

 

 

II

 

As. T.Malacinschi

 

 

 

 

 

 

As.A.Axenti

 

 

9.45 - 11.20

 

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

Manevrele de Dezobstrucţie a  căilor aeriene prin corp străin la adulţi, copii şi sugari.

Pauza

Resuscitarea cardio-respiratorie şi cerebrală la sugari şi lacopiii până la 8 ani. Suportul Vital Avansat  Pediatric.

Lucrări  practice

 

 

Lucrări  practice

3

 

 

 

3

 

III

 

 

 

III

As.N.Catanoi

 

 

 

As.N.Scurtov

 

V

8.00 - 9.35

 

9.35 – 9.45

9.45 - 11.20

 

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

13.25-13.35

13.35-14.20

Sindromul coronarian acut.

 

Pauza

Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală.  Suportul vital avansat cardiac la maturi (suportul cardiac)

Pauza

Sindromul coronarian acut.  Protocoale de management.

Pauza

Reacţia anafilactică. Şocul anafilactic.

 

Prelegere

 

 

Lucrări  practice

 

 

Lucrări  practice

 

Lucrări  practice

 

Toate

grupe

 

1

 

 

 

1

 

 

Toate

grupe

Sala

Conf

 

I

 

 

 

II

 

Sala

Conf

 

Prof. Gh.Ciobanu

As.A. Rabovila

 

 

As.A. Rabovila

 

 

 

As.A.Rabovila

 

 

Conf.L.Rezneac

 

 

 

 

 

 

 

9.45 - 11.20

 

 

 

 

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

Politraumatismul critic. Manevrele de imobilizare şi stabilizare a pacientului. Traumatismul aparatului locomotor.  Aplicarea atelei cervicale. Scoterea căştii. Imobilizarea pacientului pe scândura lungă. Degajarea şi extragerea pacienţilor.                                                    

Pauza

Plăgilile.Hemoragia externă. Epistaxis.   Manevrele de hemostază provizorie

Lucrări  practice

 

 

 

 

Lucrări  practice

2

 

 

 

 

 

2

 

II

 

 

 

 

 

II

As.T.Malacinschi

 

 

 

 

 

As. A.Axenti

 

 

9.45 - 11.20

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

Manevrele de Dezobstrucţie a  căilor aeriene prin corp străin la adulţi, copii şi sugari.

Pauza

Resuscitarea cardio-respiratorie şi cerebrală la sugari şi lacopiii până la 8 ani. Suportul Vital Avansat  Pediatric.

Lucrări  practice

 

Lucrări  practice

3

 

 

3

 

III

 

 

III

 

As.N.Catanoi

 

 

As. S.Moșneguțu

 

 

VI

8.00 - 9.35

 

9.35 – 9.45

9.45 - 11.20

 

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

13.25-13.35

 

13.35-14.20

9.45 - 11.20

 

 

 

 

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

 

Şocul hipovolemic: Şocul  hemoragic, Şocul traumatic.

Pauza

Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală.  Suportul vital avansat cardiac la maturi (suportul cardiac)

Pauza

Sindromul coronarian acut.  Protocoale de management.

Pauza

Urgenţele medicale datorate căldurii. Hipotermiile.

Politraumatismul critic. Manevrele de imobilizare şi stabilizare a pacientului. Traumatismul aparatului locomotor.  Aplicarea atelei cervicale. Scoterea căştii. Imobilizarea pacientului pe scândura lungă. Degajarea şi extragerea pacienţilor.                                                    

Pauza

Plăgilile.Hemoragia externă. Epistaxis.   Manevrele de hemostază provizorie

Prelegere

 

 

Lucrări  practice

 

Lucrări  practice

 

Lucrări  practice Lucrări  practice

 

Lucrări  practice

 

 

Toate grupe

 

1

 

 

 

1

 

Toate grupe 2

 

 

 

2

Sala

Conf

 

 

I

 

 

I

 

Sala

Conf

II

 

 

 

II

Prof.Gh. Ciobanu

Conf.V.Pascari

 

 

As.A. Rabovila

 

 

As. A.Rabovila

 

 

Conf.V.Pascari

As.T.Malacinschi

 

 

 

 

 

As. A.Axenti

 

9.45 - 11.20

 

11.20-11.50

11.50 - 13.25

 

Manevrele de Dezobstrucţie a  căilor aeriene prin corp străin la adulţi, copii şi sugari.

Pauza

Resuscitarea cardio-respiratorie şi cerebrală la sugari şi lacopiii până la 8 ani. Suportul Vital Avansat  Pediatric.

Lucrări  practice

 

Lucrări  practice

3

 

3

III

 

 

III

As.N.Catanoi

 

 

As. N.Scurtov

 

 

VII

8.00-9.35

 

9.35 – 9.45

9.45 - 11.20

 

 

11.20-11.50

11.50 - 14.20

.

 

ECG de urgenţă. Modificările electrocardiografice în  ischemie acută. Aritmiile cardiace.

Pauza

Triajul şi acordarea ajutorului primar în caz de incedente soldate cu victime multiple şi dezastre.

Degajarea şi extragerea pacienţilor

Pauza

Lucrul de sine stătător, consultaţiile cu profesori.

 

Toate grupe

Aula 1

 

 

 

As.A. Rabovila

 

 

As.N.Catanoi

 

 

 

Prof. Gh.Ciobanu

Conf. L.Rezneac

As.N.Catanoi

Conf.V.Pascari

As.A.Rabovila

As .N.Scurtov

 

 

VIII

 

08.00-9.35

 

9.40-14.20

Colocvium diferenţial:

Proba test-grilă.

 

Proba orală.

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

As. M. Ciobanu

As.A.Rabovila

As .M.Cebanu

 

Conf.V.Pascari

As. S.Moșneguțu As. A.Axenti

 

 

Conf.L.Rezneac

As. N.Catanoi

As. G.Lişinschi