Default Header Image

Cercetare

Medicii de urgență trebuie să înțeleagă baza științifică a Medicinii de Urgență, utilizarea metodelor științifice în cercetarea clinică și aspectele de bază ale cercetării fundamentale. Ei trebuie să fie capabili să analizeze critic studiile de cercetare, să le înțeleagă, să le prezinte și să le aplice în practica clinică. Medicii trebuie să înțeleagă procesul de dezvoltare a unei ipoteze pornind de la o problemă clinică și de testare a acestei ipoteze. Ei trebuie să înțeleagă, de asemenea, aspectele specifice ale obținerii consimțământului, precum și considerentele etice ale cercetării în situațiile de urgență. Programul de cercetare științifică al catedrei urgențe medicale vizează studiul particularităților clinico-paraclinice de debut a urgențelor medico-chirurgicale și fortificarea asistenței medicale de urgență ,in scopul  alinierii la standardele Comunității Europene a sistemului national de asistență medicală urgentă în Republica Moldova.Specialitatea medicină de urgență este recunoscută în RM ca specialitate științifică , codul specialității 321.26,aprobat prin HG nr. din Academia de Științe a Moldovei pentru ciclul de lucrări,Urgențe medico-chirurgicale și impactul lor asupra sănătății populației” a decorat prof. Gh Ciobanu în 2011  cu medalia Dmitrie Cantemiri, iar în 2012 ia conferit titlul SAVANTUL ANULUI 2012.

In cadrul tematicii stiințifice au fost efectuate două studii vizând epidemiologia urgențelor  medico-chirurgicale in populația Republicii Moldova anii 1997-1999 și  2010-2011. Studiile epedemiologice effectuate în cadrul catedrei au constituit  argumentarea științifică a elaborării a trei programe de dezvoltare a asistenței medicale de urgență în Republica Moldova:

Programul Național de dezvoltare a Asistenței Medicale de Urgență în Republica Moldova pe anii 1999-2003(aprobat prin HG nr.689 din 23.07.99);

Programul de Stat  privind  dezvoltarea Serviciuluia Asistenței Medicale de Urgență pentru anii 2006-2010(aprobat prin HG nr.564 din 23.05.2006);Programul Național de dezvoltare a Asistenței Medicale de Urgență pentru anii 2010-2015 (aprobat prin HG nr.945 din 13.12.11).

Studiul și abordarea stărilor critice în perioada de debut constituie una din preocupările de bază ale catedrei, care și-au găsit o reflectare amplă în monografia ,,Șocul”,apreciată cu GRAND PRIZE la expoziția internațională EUROINVENT, 2012.

Resuscitarea cardiorespiratorie și cerebrală în stopul cardiorespirator în corelare cu vârsta, resuscitarea stărilor critice cauzate de insuficiența respiratorie, sindromul coronarian acut,disritmiile fatale, moartea subită cardiacă, accidentele vasculare cerebrale și urgențele cauzate de factorii de mediu, constituie tematica monografiei, ,,Resuscitarea cardiorespiratorie și cerebrală”, (2014), ediție în 2 vol.,1796 p, fiind înalt apreciate in cadrul expozițiilor internaționale.
LA EXPOZIȚIA EUROINVENT (expoziția europeană a creativității și inovării),monografia ,,Resuscitarea cardiorespiratorie și cerebrală” a fost menționată cu GRAND PRIZE și Medalia de Aur.

La salonul Internațional de Inventică PRO INVENT, Ediția a XIII-a, 2015,  Cluj-Napoca, monografia ,,Resuscitarea cardiorespiratorie și cerebrală” a fost menționată cu DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ și MEDALIA de AUR cu mențiune specială.

Tezele de master susținute

de absolvenții Școlii  de Sănătate Publică și Management în domeniul medicinei de urgență

(Conducător științific prof. Gh. Ciobanu)

1

Accesibilitatea populației Republicii Moldova la asistența medicală de urgență la etapa de prespital

Bicic Tatiana, 2008

2

Particularităţile urgențelor medico-chirurgicale în  populaţia feminină

Cașcaval Mihail, 2013

3

Particularităţile organizării asistenţei medicale urgente
populaţiei vârstnice în condiţiile asigurărilor obligatorii de sănătate

Mogâldan Liviu, 2013

4

Evaluarea capacităților serviciului AMU in deservirea solicitărilor profil cardiologic

Moșneguțu Serghei, 2014

Tezele de licență a absolvenților USMF,,Nicolae Testemițanu”

susținute în cadrul catedrei urgențe medicale, anii 2016- 2019.

1

Hiyam Nama,gr.1649, cond.cător Conf.L.Rezneac

Anaphylaxis

2

Mahmoud Mrisat,gr. 1050, cond.Prof.Gh.Ciobanu, Asis.N.Scurtov

Management of  hypothermia

3

Zmeu Adriana,gr.1012, cond.Prof.Gh.Ciobanu, Asis.N.Scurtov

Traumatismul cranio-cerebral in populația mun. Chișinău

4

Curchi Gheorghe,gr.1026, cond.Prof.Gh.Ciobanu, Asis.N.Catanoi

Accidentele vasculare cerebrale-complicație majoră a HTA

5

Cebanova Aliona,gr.1035, cond.Conf.L.Rezneac

Anafilaxia

6

Guțan Elena,gr. 1030, Cond. Conf.L.Crivceanschi

Sindromul coronarian acut

7

Noor Sanella, gr.1049, cond.Prof.Gh.Ciobanu, Asis.A.Rabovilă

ST segment elevation MI

Anul 2017

 1. CIOBANU Gh.- Oglinda C. 1104. Spectrul etiologic al comelor al copiilor în DMU.
 2. CIOBANU Gh., -Melenti Dumitru.1121. Managementul urgențelor hipertensive la etapa pre spital
 3. CIOBANU Gh.,- Mortus Valiantsin. 1137.Căile de optimizare în lucrul AMU
 4. CIOBANU Gh., RABOVILA A. -Asala Salem. 1148. Acute coronary syndrome
 5. CIOBANU Gh., SCURTOV N.- Raed Habach. 1148. Management of poly trauma in pre hospital
 6. CIOBANU Gh., RABOVILA A. -Stamova Polina.1137. Sindromul coronarian acut la etapa de pre spital
 7. CIOBANU Gh., RABOVILA A.- Rață Veronica. 1125. Suport vital bazal în moartea subită cardiaca
 8. CIOBANU Gh., CATANOI N. -Spatari Maria. 1117. Managementul urgenței hipertensive la etapa de pre spital.
 9. CIOBANU Gh., SCURTOV N.- Dogaru Rodica.1108. Traumatismul cranio-cerebral.
 10. OGLINDA A.- Varban (Cazangi) V. 1125. Particularitatile socului la copil.
 11. REZNEAC L.- Reem Ali, 1148. Anaphylactic shock.
 12. REZNEAC L. -Mona Assadi.1148. Drug poisoning.
 13. REZNEAC L. -Rusu Nadejda. 1426. Anafilaxia. Șoc anafilactic.
 14. REZNEAC L. -Petrosișin Sergiu. 1429.  Obstrucția căilor respiratorii.

Anul 2018

 1. CIOBANU Gh., MALACINSCHI-CODREANU T. - Morari Maria, 1205.  Abordarea pacienţilor cu hemoragie digestivă superioară.
  1. CIOBANU Gh., PASCARU V. - Fedoruţa Ala, 1205. Managementul arsurilor la etapa de prespital.
  2. CIOBANU Gh., RABOVILA A.- Horoşih Liudmila, 1234. Managementul urgenţelor hipertensive.
  3. REZNEAC L.- Cobzac Maria, 1219. Corpi străini în căile aeriene.
  4. REZNEAC L. - Croitoru Mihaela, 1235. Intoxicaţii cu monoxide de carbon.
  5. REZNEAC L. - Morari Vera, 1205. Managementul traumatismelor pediatrice la etapa de prespital.
  6. BERNAZ E. - Lozan Daniela, 1241. Aspecte clinico-demografice a traumatismelor cranio-cerebrale la copii.
  7. BERNAZ E.- Vyrlanovitch Marin, 1241. Aspecte clinico-demografice a traumatismelor cranio-cerebrale la copii.

În cadrul catedrei au fost susținute o teză de doctor habilitat în științe medicale (Gh.Ciobanu, Evaluarea clinico-epidemiologică și managementul urgențelor medico-chirurgicale în Republica Moldova”(2001) și trei teze de doctor în medicină.

Teze de doctor în medicină în proces de realizare

Traumatismul craniocerebral sever – particularități clinice şi de terapie intensivă în stabilizarea pacienţilor la etapa de prespital şi de DMU

d.ş.m

Scurtov Natalia

Particularitatile clinice si paraclinice ale hipertensiunii arteriale complicată cu accidente vasculare cerebrale

d.ș.m

Catanoi Natalia

Managementul urgențelor medico-chirurgicale la copii in Republica Moldova

d.ș.m

Bicic Tatiana

Tehnologiile telemedicale in managementul sindromului coronarian acut

d.ș.m

Melnicov Victoria

Urgențele hipertensive în populația urbană.

d.ș.m.

Toncoglaz Maia

Sindromul coronarian acut la etapa prespitalicească.

d.ș.m.

Rabovilă Ala

Estimarea cost-eficienței laparoscopiei prin prisma caracteristicelor curativ-diagnostice în managementul abdomenului acut chirurgical.

d.ș.m.

Malacinschi-Codreanu Tatiana

Managementul calității asistenței medicale de urgență în Departamentul de Medicină Urgentă.

d.ș.m.

Moșneguțu Serghei

CerificatSocul

12

CertificatCertificat

Certificat

Certificat

Ce sunt edițiile pseudoștiințifice și cum să le identificăm?

Ediții pseudoștiințifice în care publică cercetătorii din Republica Moldova

IDENTIFICAREA REVISTELOR PSEUDOŞTIINŢIFICE