Default Header Image

Publicaţii

 1. Gheorghe Ciobanu. Șocul. Chişinău, 2011.
 2. Gheorghe Ciobanu. Managementul serviciului de urgenţă în sistemul sănătăţii publice al Republicii Moldova. Manual. CNŞPMU, 2011. ISBN 978-9975-53-004-0.
 3. Lev D.Crivceanschii. Urgenţe medicale. Ghid practic. Ediția a IV-a. Chişinău, 2011.
 4. Crivceanschii, L. Ghid practic în electrocardiografia de urgenţă. Ediţia a IV-a, revăzută şi completată., Chisinau, 2012   ISBN 978-9975-62-303-2, p. 116.
 5. Lev D. Crivceanschii. Urgenţe medicale. Întrebări și cazuri clinice. Ghid practic. Ediția a II-a, revăzută și completată. Chişinău, 2013

Bibliografie:

 1. National clinic protocols.
 2. Shirlez A. Jones, Al Weigel, Roger D. White, Normen E. Mc Swain, Marti Breiter.’’ Advanced Emergency Care for paramedic practice.’’ Philadelphia, 1992.
 3. „Medicina de urgenţă. Ghid pentru studiu comprehensiv.’’ Judith E. Tintinalli.vol.1-2, I romanian edition, 2010.
 4. „Pre-Hospital Emergency Medical Care. Nivelul bazal.” Northwest Medical Teams. 2005.
 5. „Medicina de urgenţă. Ghid pentru studiu compretensiv.’’ v.1 şi 2. Ed. CPSS. Bucureşti, 2009.
 6. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation, 2010. Resuscitation 81 (2010), 1219–1276.
 7. Lev D.Crivceanschii. „Urgenţe medicale. Ghid practic.’’Ediția a IV-a. Chişinău, 2011.
 8. Gheorghe Ciobanu.” Șocul. Chişinău’’, 2011.
 9. Lev D.Crivceanschii. „Ghid practic în electrocardiografia de urgență.” Ediția a V-a revăzută și completată. Chișinău, 2012.
 10. Lev D. Crivceanschii.” Urgenţe medicale. Întrebări și cazuri clinice. Ghid practic.’’ Ediția a II-a revăzută și completată. Chişinău, 2013.
 11. Lev D.Crivceanschii. „Urgenţe medicale. Ghid practic.’’Ediția a V-a. Cartea electronică. Chişinău, 2013.
 12. „Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь.’’ Под ред. В. Малышева. Москва, 2000.
 13. С.А.Сумин. „Неотложные состояния.”Москва, 2005.
 14. „Training. Acordarea primului ajutor.” Crucea Roşie Moldova. Chişinău, 2006.