Default Header Image

scurt-istoric

Catedra Urgențe medicale a fost fondată prin Ordinul MS al RM nr 52, p.2 din 30 aprilie 1993 „Despre  fondarea catedrei Urgenţe Medicale în cadrul Facultăţii de Perfecționare a Medicilor” și Ordinul USMF  ”N.Testemițanu” PS. 329 din 22 iunie 1993 ”Despre fondarea catedrei Urgențe Medicale în cadrul Facultății de Perfecționare a Medicilor”. Catedra îşi desfăşoară activitatea didactico-ştiinţifică şi curativ-profilactică în conformitate cu Carta Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” și alte acte de directivă a conducerii universităţii.

Bazele clinice  pentru asigurarea procesului de instruire, cercetare şi curativ-profilactic conform Contractelor USMF ,,Nicolae Testemițanu” includ:

  • IMSP IMU (Contract nr. 8 din 21. 02. 2018) –  DMU, terapie, urologie.
  • Centru Naţional de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (Contract nr. 56C/18 din 01.11.2018).
  • Institutul Mamei şi Copilului  (Contract nr. 130 din 22.12.2017)  – DMU, secția reanimare pediatrică și toxicologie.

Şeful catedrei: dr. şt. med., conf. universitar Larisa Rezneac.

În componența colectivului catedrei activează 7 doctori în medicină, dintre care 4 conferențiari universitari, 7 asistenți universitari.

Catedra “Urgenţe medicale” este destinată pregătirii universitare şi postuniversitare în domeniul medicinei de urgenţă.

Instruirea didactică și profesională include:

1. Instruirea universitară a studenților în medicina de urgență

Din anul 1996 a fost organizat Cursul urgenţe medicale pentru studenții anului VI facultatea medicină I și II şi anul V sănătate publică şi management. Instruirea includea și simulările de caz de urgențe medico-chirurgicale în cadrul Centrului Universitar de Simulare Medicală.

Din anul 2007 s-a implementat Cursul urgenţe medicale primare pentru studenții anului I facultățile medicină 1 și medicină 2, stomatologie, farmacie și din anul 2018 la facultățile optometrie și asistență medicală generală. Din anul 2015 cursul de urgențe medicale pentru studenții anului VI a fost transferat la anul V de studii (facultatea medicina 1 și medicină 2).

Studenții anului VI petrec stagiu practic în medicină de urgență în baza Departamentelor de Medicină Urgentă/Unităților Primire Urgențe și a Serviciului Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească timp de 1 lună.

CUSIM

Urgenta

2. Instruirea postuniversitarăcusim

Rezidenţii – medicina de urgenţă, medicina de familie, diagnostic laborator clinic,  ftiziopulmonologie, stomatologie, traumatologie, chirurgie oro-maxilo-facială, medicină sportivă.

3. Instruirea postuniversitară continuăcusim

Conform programei de formarea profesională continuă a medicilor şi farmaciştilor la catedră se efectuează:

13 cursuri (module) și la solicitare un curs (modul) cu durata de 4 luni (specializare primară în medicina de urgență).

Perfecţionare tematică include 10 cursuri cu durata de  2 săptămâni (70 credite) şi 3 cursuri cu durata de 0,25 luni (50 credite).  

În cadrul catedrei sunt petrecute cursuri de perfecționare continuă a medicilor care activează în sistemul de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească, Departamentele Medicină de Uregență, Unitățile Primire Urgențe și un modul pentru medicii de familie.

Obiectivul principal al procesului didactic îl constituie instruirea continuă a medicilor de urgență din cadrul Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă și Departamentele de Medicină Urgentă din Republica Moldova. În total la catedră au făcut studii în anii 2013- 2018 - 1604 cursanţi (au fost programați - 922). Planul anual de instruire permanent este supraîndeplinit. În total la catedră în perioada 2000 – 2018 au fost pregătiți, prin rezidențiat, 281 de medici de urgență. Programele de instruire a medicilor de urgenţă cuprind pregătirea tematică şi generală în urgenţele medico-chirurgicale.

În cadrul catedrei se implementează noile programe de instruire conform Ghidului European și a AHA de Resuscitare Cardiopulmonară și Cerebrală cât și a altor Societăți Savante în domeniul urgențelor medico-chirurgicale.Până în anul 1996, pregătirea postuniversitară continuă în medicina de urgență se efectua prin internatura de 1 an de zile, în această perioadă, de către colectivul Catedrei au fost elaborate și actualizate  programele de instruire în rezidențiat. Programele de instruire sunt actualizate în conformitate cu cerințele Ghidurilor Consiliului European de Resuscitare.

In anul de studii 2015 – 2018 au fost implementate  trei module noi pentru perfecționarea medicilor de urgență:

Manopere de terapie intensivă în medicina de urgenţă. (PT- pentru medici de urgenţă);

Sisteme de monitorizare, de diagnostic şi tratament în medicina de urgenţă. (PT- pentru medici de urgenţă);

În anul 2018  a fost  implementat modulul  Farmacoterapia în  urgențele medico-chirurgicale (PT- pentru medici de urgenţă).

În cadrul modulelor de perfecționare a medicilor sunt implementate simulările de caz standardizat de urgențe medico-chirurgicale petrecute în baza Centrului  Universitar de Simulare Medicală.

Obiectivele de formare în cadrul disciplinei URGENȚE MEDICALEcusim

Unul din obiectivele principale ale Programelor de instruire în Medicina de Urgență vizează asigurarea nivelului de cunoștințe, abilități și expertiza pe care studentul, rezidentul, medicul de urgență trebuie să le dobândească în perioada de formare în conformitate cu practicile și experiența de pregătire existente în țările Comunității Europene.

Al doilea obiectiv îl constituie domeniile de competență de bază ale medicului de urgență: îngrijirea pacientului, cunoștințe medicale, comunicare, colaborare și abilități interpersonale, profesionalism, probleme etice și juridice, abilități de planificare organizațională și de management al serviciilor și educație și cercetare.

Al treilea obiectiv este dobândirea în Medicii de urgență a cunoștințelor bazate pe sistem și simptome de prezentare comune.

Al patrulea obiectiv îl constituie formarea cunoștințelor în aspectele particulare ale medicinei de urgență: abuzul și agresiunea, medicina de dezastre, accidentele de mediu, aspecte de medicină legală, profilaxia și  promovarea sănătății, aspecte ale managementului în medicina de urgență, experiența internațională în organizarea și funcționarea serviciilor de urgență, probleme psiho-sociale.

Al cincilea obiectiv este formarea deprinderilor practice standardizate - proceduri și abilități clinice de bază la adulți și copii.